Ειδική Εκπαίδευση

 

Η Ειδική Εκπαίδευση, όπως νοείται σήμερα είναι κάθε τι το επιπλέον ή το εξειδικευμένο που προσφέρεται στο παιδί.
Κάθε επιπλέον βοήθεια ή κατά οποιοδήποτε λόγο διαφορετική από εκείνη που παρέχεται γενικά στα συνηθισμένα παιδιά της ηλικίας του μέσα στο κοινό σχολείο.
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση σημαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξη του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (προδημοτικής, δημοτικής, μέσης, ανώτερης και ανώτατης) και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη διδασκαλία καθημερινών δεξιοτήτων αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη συναισθηματική καλλιέργεια και γενικά την εξασφάλιση όλων των μέσων, εφοδίων και του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη σχολική και κοινωνική ένταξη του και ανεξάρτητη ζωή (Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999).
                                                   
Στόχος λοιπόν της Ειδικής εκπαίδευσης είναι η παροχή ειδικά σχεδιασμένης διδασκαλίας που απευθύνεται στις μοναδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού.
Οι μορφές των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ανομοιογενείς περιπτώσεις παιδιών με διάφορες ανεπάρκειες ή ελλείμματα όπως νοητική υστέρηση, αισθητηριακές ανεπάρκειες (οπτικές, ακουστικές, μικτές), φυσική ανεπάρκεια/εγκεφαλική παράλυση-χρόνιες παθήσεις και κινητικά προβλήματα/ελλείμματα, συναισθηματικές διαταραχές και προβληματική συμπεριφορά, διαταραχές λόγου (ομιλίας), (ειδικές) δυσκολίες μάθησης-δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ),πολλαπλές διαταραχές, πολιτισμική-γλωσσική ετερότητα κ.α
Η Εδική Εκπαίδευση, αποτελεί μέρος του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν αντικαθιστά αναγκαία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συνηθισμένου σχολείου αλλά το συμπληρώνει, το ενισχύει και το υποστηρίζει.
Η Ειδική Εκπαίδευση, μπορεί να παρέχεται για μικρά ή μεγάλα διαστήματα, καλύπτοντας έτσι όλη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής ζωής του παιδιού.                                

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των παιδιών που την «χρειάζονται» είναι κάτι που αφορά όλους μας, ιδιαίτερα όμως τους εκπαιδευτικούς.
Ας έχουμε λοιπόν υπόψιν μας ότι αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, μπορούμε να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει.