Εκπ. Προγράμματα

 

Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Ειδική Εκπαίδευση 

Λογοθεραπεία 

Εργοθεραπεία 

Μουσικοθεραπεία 

Φυσιοθεραπεία 

Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Μουσική

Εφαρμοσμένων Τεχνών - Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών 

Αργυροχοΐα –Χρυσοχοΐα  

Θέατρο

Προγράμματα Ένταξης

Ψυχολογική Καθοδήγηση - Στήριξη