Έντυπα


Θέμα

Αρχείο

ΔΔΕ 1 - Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας

DDE 1 - Individual Pupil Form

EΕ 9A - Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι

ΔΔΕ 22 - Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του

DDE 22 - Parent/guardian’s consent to photographing / video recording and publishing of child's photos / videos

EE 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο

EE 38 - Application for Extension of Studies at a Special School

ΔΔΕ 40 - Αίτηση για αποχώρηση/μη έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για θεραπεία

DDE 40 - Request for early school departure / late arrival at Primary School / Pre-Primary School due to prescribed treatment

ΕΕ 46 - Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών με ειδικές ανάγκες

EE 46 - Application for transport allowance for childen with special needs

Μεταφορά μαθητών με το λεωφορείο

  

Συγκατάθεση για τη χορηγία φαρμάκων στο σχολείο

  

Δήλωση ενδιαφέροντος γονέα/κηδεμόνα για απογευματινή φοίτητση παιδιού στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο(ΠΟΣ)

  

Έντυπο επιβεβαίωσης εγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο(ΠΟΣ)

  

Έντυπο επιβεβαίωσης εγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο(ΠΟΣ) - Παράρτημα "Α"

  

Παραπομπή για αξιολόγηση αναπηρίας και ικανοτήτων εργασίας τελειόφοιτου σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή ειδικού σχολείου με σκοπό την ένταξη στην απασχόληση με στήριξη

Ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης