Επικοινωνία


Ειδικό Σχολείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Τ.Θ. 51154 – Λεμεσός
Τηλ. 25-334175 Φαξ 25-385139
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eid-ap-loukas-lem@schools.ac.cy