Επικοινωνία

 

Ειδικό Σχολείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»                                          Δημήτρη Λάγιου – 3113 Λεμεσός                                                          Τ.Θ. 51154 - 3502 Λεμεσός

25334175

25385139

eid-ap-loukas-lem@schools.ac.cy

https://el-gr.facebook.com/ApostolosLoucas/

https://www.youtube.com/channel/UCcBhZT_frOC5EVxjV4A22kg