Επιπρόσθετες Παροχές

 

1. Δωρεάν μεταφορά των παιδιών από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα.
2. Δωρεάν καθημερινό πρόγευμα.
3. Εξειδικευμένες θεραπείες από Ειδικούς, όπως Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Μουσικοθεραπευτές, Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο και Ειδικούς Γυμναστές.
4. Ολοήμερο σχολείο με φοίτηση μέχρι τις 4:00 μ.μ. με παροχή γεύματος, εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων.
5. Δωρεάν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές με λεωφορεία του σχολείου κατά το πρωινό πρόγραμμα.
6. Ένταξη παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης (Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Ξενοδοχειακή Σχολή).
7. Φροντίδα από τους/τις Σχολικούς Βοηθούς των παιδιών όπως στην τουαλέτα, ατομική καθαριότητα, στη λήψη τροφής κλπ. Επίσης η συνεχής επιτήρηση των παιδιών επιτρέπει την ασφαλής διακίνηση τους στους διάφορους χώρους εντός και εκτός σχολείου.