Εργοθεραπεία


   Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απώτερο σκοπό της έχει την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την χρησιμοποίηση του παιχνιδιού και των σκόπιμων δραστηριοτήτων (ΑΟΤΑ, 1976).

   Η παιδιατρική εργοθεραπεία βρίσκει εφαρμογή στην αποκατάσταση δυσκολιών στους παρακάτω τομείς:
• Κινητικός τομέας
• Αισθητηριακός τομέας
• Τομείς καθημερινής ζωής
• Συμπεριφορά
• Γνωστικές και αντιληπτικές λειτουργίες
• Κοινωνικοποίησης – Ένταξης
• Προεπαγγελματικής Κατάρτισης
• Επαγγελματικής Αποκατάστασης

   Εργοθεραπεία είναι η χρήση σκόπιμης δραστηριότητας ή παρέμβασης σχεδιασμένης ώστε να επιτύχει λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία προωθούν την υγεία, εμποδίζουν την βλάβη ή αναπηρία και εξελίσσουν, βελτιώνουν, στηρίζουν ή διατηρούν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης κάθε ατόμου που υποφέρει από τραυματισμό, ασθένεια, γνωστική ανεπάρκεια, ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακή ή μαθησιακή δυσκολία, σωματική αναπηρία ή άλλη διαταραχή ή κατάσταση. Περιλαμβάνει εκτίμηση μέσω εξειδικευμένης παρατήρησης ή αξιολόγησης μέσω διαχείρισης και ερμηνείας σταθμισμένων ή μη σταθμισμένων τεστ και μετρήσεων” (O.T. Practice for Regulation by A.O.T.A.)

   Οι δραστηριότητες που το άτομο καλείται να επιτελέσει στη ζωή του χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
• Εργασία - σχολείο
• Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
• Ελεύθερος χρόνος

   Στο Σχολείο μας το τμήμα Εργοθεραπείας απαρτίζεται από δύο εργοθεραπευτές παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός στόχων του θεραπευτικού προγράμματος.
• Σύνταξη Eξατομικευμένων προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις δυσκολίες κάθε παιδιού, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
• Συμβουλευτική και ενημέρωση γονέων.
• Πρόγραμμα υποστήριξης για το σπίτι.
• Προγράμματα ένταξης και προεπαγγελματικής κατάρτισης.
• Πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.
• Συνεργασία με τις ανάλογες ειδικότητες (Αναπτυξιολόγος, Παιδονευρολόγος, Παιδοοφθαλμίατρος, Ειδικός Δάσκαλος, Ψυχολόγος, Λογοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής).
• Αξιολογήσεις παιδιών που δεν φοιτούν στο Σχολείο μας για αγορά βοηθημάτων και εξοπλισμού, καθώς επίσης και συμμετοχή στη Ψυχοπαιδαγωγική ομάδα αξιολόγησης για να αποφανθεί εάν το παιδί θα φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο, σε σχολική μονάδα ή σε ειδικό σχολείο.