Φυσιοθεραπεία


   Η Φυσιοθεραπεία  είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.   

   Στο σχολείο μας το τμήμα της φυσιοθεραπείας άρχισε να λειτουργεί το 1996 όταν διορίστηκε ο πρώτος φυσιοθεραπευτής. Από τότε μέχρι σήμερα οι περίοδοι φυσιοθεραπείας στα παιδιά έχουν τριπλασιαστεί όπως επίσης  ο εξοπλισμός της αίθουσας.

   Σήμερα παρέχεται φυσιοθεραπεία σε 30 από τα 61 παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. Οι στόχοι και τα μέσα διαφοροποιούνται αναλόγως της πάθησης του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Μερικά από τα περιστατικά παθήσεων  παιδιών :
1. Εγκεφαλική παράλυση-ημιπληγία.
2. Engelmann syndrome
3. Cornelia de Lange syndrome
4. Down syndrome
5. Νευρογενή δευτεροπαθή κυφοσκολίωση
6. Εγκεφαλοπάθεια  

Οι γενικοί στόχοι είναι:
1. Βελτίωση/αύξηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.
2. Πρόληψη μυοσκελετικών παραμορφώσεων. 
3. Βελτίωση ισορροπίας, ιδιοδεκτικότητας.
4. Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού
5. Γενική μυϊκή ενδυνάμωση