Φυσιοθεραπεία

 

Διασκέδαση με φυσική δραστηριότητα και μικρά παιδιά

Β΄ εβδομάδα -  Φυσικές δραστηριότητες ασκήσεις

Γ΄ εβδομάδα  -  Φυσικές δραστηριότητες ασκήσεις

Δ΄ εβδομάδα - Φυσικές δραστηριότητες ασκήσεις  

Περίληψη φυσικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων για τα παιδιά στο σπίτι