Ιστορικό


      Το Ειδικό Σχολείο του «Απ. Λουκά» λειτουργεί από το 1966. Σκοπός του η παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά με Ειδικές Ανάγκες της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Από το 1980 στεγάζεται στο σημερινό κτίριο. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ήταν ο μοναδικός χώρος προσφοράς Ειδικής Εκπαίδευσης στην Επαρχία Λεμεσού. Δεκάδες παιδιά αφού πέρασαν κάποια χρόνια στο σχολείο αυτό, εντάχθηκαν με τη βοήθεια του σχολείου στην κοινωνία και είναι σήμερα χρήσιμοι πολίτες, απολαμβάνοντας την αγάπη και εκτίμηση του κόσμου, ενώ κάποια άλλα κατά την ενηλικίωση τους εντάχθηκαν σε χώρους φροντίδας ενηλίκων με ειδικές ανάγκες.