Μαθητές


Στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 φοιτούν 81 παιδιά, 60 αγόρια και 21 κορίτσια από 6 έως 21 ετών. Οι μαθητές μας παρουσιάζουν εξελικτικές διαταραχές και σύνδρομα όπως αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση  συνοδευόμενα από νοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές δυσκολίες, αισθητηριακά και κινητικά προβλήματα.

Είναι ενταγμένοι σε 14 ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με τις ικανότητες, τα προβλήματα και την ηλικία τους. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή μέσα στην κάθε ομάδα.

Η εγγραφή  των μαθητών γίνεται κατόπιν έγκρισης από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λεμεσού και συναίνεσης του γονιού.


Αριθμός μαθητών ανά σχολικό έτος:

Έτος Αριθμός Μαθητών Αγόρια Κορίτσια
2003-2004 36 23 13
2004-2005 35 24 11
2005-2006 36 26 10
2006-2007 32 24 8
2007-2008 30 17 13
2008-2009 38 22 16
2009-2010 39 23 16
2010-2011 38 23 15
2011-2012 48 31 17
2012-2013 57 38 19
2013-2014 61 40 21
2014-2015 67 44 23
2015-2016 67 47 20
2016-2017 74 54 20
2017-2018 79 61 18
2018-2019 75 60 15
2019-2020 79 59 20
2020-2021 81 60 21