Μουσικοθεραπεία


   Η Μουσικοθεραπεία είναι μια εδραιωμένη επιστήμη, που χρησιμοποιεί την μουσική (μελωδία, ρυθμός, ήχος) και μουσικές δραστηριότητες στην αντιμετώπιση σωματικών, ψυχολογικών, νοητικών και κοινωνικών αναγκών, με στόχο την θετική πρόοδο στη ψυχολογική, πνευματική, σωματική και μαθησιακή δραστηριότητα των ατόμων με προβλήματα στην υγεία και στον εκπαιδευτικό τομέα.   Ο σκοπός της μουσικοθεραπείας είναι καθαρά θεραπευτικός και δεν επιδιώκει την ψυχαγωγία ή τη μουσική εκπαίδευση.  Σε ένα χώρο εμπιστευτικό και υποστηρικτικό προς το άτομο, η μουσική αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία και εδραίωση αυτής της σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευμένου με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έβαλε ο θεραπευτής βασισμένοι πάνω στις ανάγκες του θεραπευμένου.
   Ο θεραπευμένος  ΔΕΝ χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις.   Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στη μουσικοθεραπεία είναι κυρίως κρουστά όπως τύμπανα, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, απλά πνευστά και έγχορδα.   Η διαδικασία παραγωγής ήχων μέσα από αυτά τα όργανα είναι πολύ απλή ώστε ο καθένας να μπορεί να παράγει ρυθμούς και μελωδίες.   Επιπλέον, ο θεραπευμένος  μπορεί να χρησιμοποιήσει και να πειραματιστεί  και με τη φωνή του.

Γενικοί στόχοι  μουσικοθεραπείας για παιδιά με ειδικές ανάγκες:
• Συναισθηματική στήριξη
• Ανάπτυξη της αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης
• Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη επικοινωνίας και έκφρασης
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη αντίληψης, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων

Άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από την μουσικοθεραπεία:
• Άτομα με ειδικές ανάγκες
• Άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές
• Άτομα με κινητικές δυσκολίες
• Παιδία με μαθησιακές δυσκολίες
• Άτομα με προβλήματα απεξάρτησης
• Άτομα με νευρολογικές παθήσεις
• Καρκινοπαθείς
• Κωφοί και τυφλοί
• Ηλικιωμένοι