Όραμα - Στόχοι

 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

• Διερεύνηση, διεύρυνση και ανάπτυξη των κατάλληλων διαδραστικών συμπεριφορών, τόσο μεταξύ μαθητών και προσωπικού, όσο και αντίστροφα για την κατανόηση και βελτίωση των σχέσεων που καθορίζουν την καθημερινότητα και την συνύπαρξη μας.
• Εξερεύνηση των διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν για την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών μας σε προγράμματα και δραστηριότητες εκτός σχολείου κατά τρόπον που να υποβοηθούνται στην κοινωνικοποίηση τους.
• Ενεργών εμπλοκή διαφόρων ατόμων από συγκεκριμένους φορείς που μπορούν με τις γνώσεις και την πρακτική τους να δώσουν καινούργιες ιδέες όσον αφορά την προεπαγγελματική κατάρτιση των παιδιών μας.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

• Να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ανέγερση ενός σύγχρονου και κατάλληλου αρχιτεκτονικά και λειτουργικά σχολείου, που να εξυπηρετεί / διευκολύνει και ομορφαίνει την ζωή και την καθημερινότητα των παιδιών μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες τους.