Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

zaharoplastikibowling!!!!apokries 2016

   Το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο άρχισε την λειτουργία του στο σχολείο μας από τη έναρξη της εφαρμογής από το Υπουργείο Παιδείας του θεσμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. Ο κάθε μαθητής καταβάλει μηνιαίο ποσό το οποίο καθορίζεται από το σύνδεσμο γονέων.

   Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο ολοήμερο σχολείο  φοιτούν 17 μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 ομάδες.
Εργοδοτούνται 7 αδιόριστοι και 5 μόνιμοι εκπαιδευτικοί όπως επίσης και 6 σχολικές βοηθοί/συνοδοί.

   Το πρόγραμμα καταρτίστηκε βάση των ικανοτήτων των παιδιών και η προσαρμοστικότητα του προγράμματος βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.

   Μερικά από τα θέματα που διδάσκονται είναι οι πρακτικές εργασίες - κατασκευές, ψυχαγωγία (μουσική, βιντεοπροβολή, κουκλοθέατρο κ.α.), κοντινοί περίπατοι για κοινωνική προσαρμογή κ.α.

   Κάθε μεσημέρι προσφέρεται γεύμα στα παιδιά. Το διατροφολόγιο (το οποίο είναι εγκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) είναι  προσαρμοσμένο ανάλογα με την ευχέρεια μάσησης και κατάποσης των παιδιών. 

   Μετά το πέρας των μαθημάτων τα παιδιά μεταφέρονται στο σπίτι τους με λεωφορεία.