Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 

Η επιστήμη της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής/ Ειδική Γυμναστική , βασίζεται στις αρχές που διέπουν την Φυσική Αγωγή. Ενσωματώνει γνώσεις από διάφορους τομείς όπως Ειδική Αγωγή, Ιατρική, Ψυχολογία κ.α.

Αφορά άτομα με: Νοητική Στέρηση, Κινητικές Αναπηρίες, Εγκεφαλική Παράλυση, Τύφλωση και μερική όραση, Κώφωση και Βαρηκοΐα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχές Επικοινωνίας, Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής,/Υπερκινητικότητα, Συναισθηματικές ή Συμπεριφοριστικές Διαταραχές, Μαθησιακές Δυσκολίες, Πολλαπλές Αναπηρίες καθώς επίσης, άτομα με χρόνια νοσήματα και άτομα Τρίτης ηλικίας.  

Η Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή στοχεύει στην βελτίωσης της φυσικής κατάστασης του άτομου, την κινητική ανάπτυξη, την βελτίωση των κινητικών του δεξιοτήτων , στη βελτίωση της στάσης και μηχανικής του σώματος, την εμπλοκή του ατόμου σε κοινωνικές αθλητικές δραστηριότητες καθώς επίσης και στην συναισθηματική, ψυχοκινητική και γνωστική του ανάπτυξη.  

Η καταλληλότητα ενός προγράμματος Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής/ Ειδικής Γυμναστικής αποτελεί αντικείμενο διαρκούς αξιολόγησης και αναπροσαρμογής. Οι στόχοι είναι όσο το δυνατό πιο εξειδικευμένοι και εξατομικευμένοι στις ανάγκες του ατόμου που συμμετέχει στο πρόγραμμα.  

Στις δραστηριότητες γίνονται προσαρμογές για να μπορεί να συμμετέχει ενεργά το άτομο, στο μέτρο των ικανοτήτων του. Οι προσαρμογές μπορεί να αφορούν τη Διδασκαλία π.χ Ανάλυση έργου, κιναισθητική καθοδήγηση, τις Ασκήσεις/Δραστηριότητες π.χ από απλές σε πιο σύνθετες, με παιγνιώδη μορφή, καθώς επίσης και το περιβάλλον π.χ διαμόρφωση ασφαλούς χώρου για εκγύμναση, έντονες γραμμές για οριοθέτηση χώρου κ.λ.π.

Στο σχολείο μας στα πλαίσια του μαθήματος της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής λειτουργούν Προγράμματα: Ομαδικά, Χορός, Συνδιδασκαλίες καθώς επίσης και προγράμματα που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός σχολικού πλαισίου όπως: Κολύμβηση, Μπόουλινγκ, Ενσωμάτωση στο μάθημα της γυμναστικής με τυπική τάξη Δημοτικού, Στίβος. 

Μαθητές μας συμμετέχουν σε διοργανώσεις των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου π.χ Παγκύπριους Αγώνες, διοργάνωση ημερίδων όπως Floorball, Boccie, Ποδοσφαίρου, Μ.Α.Τ.P (Motor Active Training Program, Ποδοσφαίρου κ.λ.π.

Επίσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διοργανώνουμε εκδηλώσεις /ημερίδες. Προσκαλούμε Ειδικά Σχολεία αλλά και Δημοτικά Σχολεία για να συμμετέχουν. Εμείς με τη σειρά μας συμμετέχουμε σε αντίστοιχες διοργανώσεις που διοργανώνουν άλλα σχολεία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ 

Στα πλαίσια των ομαδικών προγραμμάτων που προσφέρονται στο σχολείο δουλεύονται στόχοι όπως μυϊκή ενδυνάμωση, βελτίωση αερόβιας ικανότητας, οπτικοκινητικός συντονισμός, ισσοροπία κ.λπ. Επίσης διδάσκονται διάφορες αθλοπαιδιές, αθλήματα, ψυχοκινητική, μουσικοκινητική αγωγή, motor active training program κ.λ.π. Όπου χρειάζεται γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε το παιδί να συμμετέχει ενεργά στο μέτρο των ικανοτήτων του. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) ΜΕ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Μέσω της ενσωμάτωσης τα παιδιά μας έχουν την δυνατότητα να νοιώσουν μέλη κοινωνικής ομάδας, όπως και το συναίσθημα της αλληλοαποδοχής και της επιτυχίας. Αποκτούν καινούργιες σχολικές εμπειρίες - καινούργιους φίλους. Επιτυγχάνουν ταυτόχρονα κοινωνική και μαθησιακή ενσωμάτωση. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Η κολύμβηση/άσκηση στο νερό προσφέρει στον συμμετέχοντα μυϊκή ενδυνάμωση, ενισχύει τις αντιληπτικό-κινητικές τους ικανότητες, βοηθά στην αντοχή, τον κινητικό συντονισμό, στο εύρος κίνησης καθώς επίσης και στην εκτόνωση της υπερκινητικότητας. Θετικές επιπτώσεις έχει επίσης στην εξέλιξη του κοινωνικού και συναισθηματικού τους τομέα. 

ΧΟΡΟΣ 

Ο Χορός δεν είναι μόνο άθληση και καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά προσφέρει χαρά και καλή διάθεση. Eξασφαλίζει καλή υγεία, ευεξία, καλή φυσική κατάσταση και όμορφο σώμα, ενώ παράλληλα εκτονώνει, διασκεδάζει και χαλαρώνει.  

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής γίνονται συνεργασίες/συνδιδασκαλίες με άλλες ειδικότητες. Ο συνδυασμός των γνώσεων κι από άλλα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Αγωγής είναι ένας δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας που προσφέρει θετικά αποτελέσματα προς όφελος των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών/θεραπευτών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διοργανώνουν ημερίδες όπως Boccie, Μπόουλινγκ, Floor-ball, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας. Επίσης διοργανώνουν τους Παγκύπριους Ειδικούς Ολυμπιακούς. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διοργανώνουμε εκδηλώσεις/ημερίδες. Προσκαλούμε Ειδικά Σχολεία αλλά και Δημοτικά Σχολεία για να συμμετέχουν. Εμείς με τη σειρά μας συμμετέχουμε σε αντίστοιχες διοργανώσεις που διοργανώνουν άλλα σχολεία. Τα παιδιά πέρα από την άσκηση, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν καινούργιους φίλους.