Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή


   Η Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή είναι σύνθετος όρος που αναφέρεται στην ενσωμάτωση γνώσης από πολλούς τομείς (Φυσική Αγωγή, Ειδική Εκπαίδευση, Ιατρική, Ψυχολογία κ.α.) για την δημιουργία ενός ξεχωριστού και μοναδικού τομέα γνώσεως.

   Η Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή αποτελεί μέρος της αποκατάστασης στην οποία άτομα με Φυσικές ή και Νοητικές  αναπηρίες, ορθοπεδικά και προβλήματά υγείας στη τρίτη ηλικία, άτομα από εκπαιδευτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον, καθώς και άτομα με ψυχικές ασθένειες ή άλλου είδους δυσλειτουργίες, επανακτούν κινητικές ικανότητες πάντα μέσα στα όρια των δυνατοτήτων και ενδιαφέροντος τους.

   Ωστόσο όμως η φύση των ειδικών αναγκών που έχει ένα άτομο, επιβάλλει την εφαρμογή ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων οπωσδήποτε προσαρμοσμένα σε αυτές τις ειδικές ανάγκες .

   Στο Ειδικό Σχολείο Απ Λουκάς στη Λεμεσό το Τμήμα Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής στεγάζεται σε ένα πλήρες και εξοπλισμένο γυμναστήριο, με σύγχρονα όργανα γυμναστικής, που δίνει την ευκαιρία σε κάθε εκπαιδευόμενο μαθητή/τρια να ασχοληθεί και να αποδώσει στο μάθημα της γυμναστικής, πάντα  με την καθοδήγηση  Εκπαιδευτικού με ειδικότητα στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.

   Παράλληλα με τα πιο πάνω γίνεται και διδασκαλία πολύ απλού ρυθμού γυμναστικής και χορού.

   Το τμήμα της ΠΦΑ έχει καθημερινά προγράμματα άθλησης/εκπαίδευσης εκτός σχολείου, όπως και αθλητικές δραστηριότητες π.χ. Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου. Τα αθλήματα που αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο στίβος, η κολύμβηση, το ποδόσφαιρο και το bowling.