Σχέση Σχολείου και Οικογένειας - Σύνδεσμος Γονέων

  

  Η σχέση σχολείου οικογένειας χαρακτηρίζεται αφ’ ενός από την συστηματική ενημέρωση των γονιών από τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητα και τις δραστηριότητες των παιδιών τους μέσω τετραδίου/φακέλου επικοινωνίας και αφ’ εταίρου από την ενεργή συμμετοχή του συνδέσμου γονέων και του κάθε γονιού ξεχωριστά για όλα τα ζητήματα. 

  Παρά το γεγονός ότι το σχολείο είναι μια δημόσια σχολή με προϋπολογισμό του υπουργείου παιδείας, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των αναγκών της σε σχέση με τον προϋπολογισμό είναι δυσανάλογη και η διαρκής υποστήριξη του Συνδέσμου Γονέων είναι απαραίτητη. Ο Σύνδεσμος γονέων του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά παρέχει οργανωτική υποστήριξη για το Θερινό Σχολείο όπως επίσης και τη λειτουργία προγράμματος στο σχολείο κατά τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με την διεύθυνση στην επίτευξη στόχων πέρα των εντεταλμένων του αναλυτικού προγράμματος ενώ ταυτόχρονα δρα και ανεξάρτητα στην εξασφάλιση πόρων και προγραμμάτων.

   Εξαιτίας των καθημερινών και συνεχών δυσκολιών των μαθητών του σχολείου μας, η συμπεριφορά όλου του προσωπικού χαρακτηρίζεται από αδιάκοπη διακριτικότητα, κατανόηση και υποστήριξη της όλης προσπάθειας που γίνεται γύρω από μια ποιοτική και απολαυστική καθημερινότητα των παιδιών.