Συνεργάτες Του Σχολείου Μας


Α. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
• Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Συνδετικός Λειτουργός
• Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
• Τεχνικές Υπηρεσίες
• Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία
• Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
• Αστυνομική Διεύθυνση Πολεμιδίων και Λεμεσού
• Σχολιατρικές Υπηρεσίες
• Δημοτικά Σχολεία Περιφέρειας Λεμεσού
• Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Λεμεσού και Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη Πάφου

Β. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• Επιμορφωτικά Κέντρα
• Εφορεία ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού
• Εκκλησιαστική Αρχή της Κοινότητας μας
• Δασονομείο Λεμεσού
• Κ.Ο.Α.
• Ιδιωτικές Ναυτιλιακές εταιρίες
• Υπεραγορές
• Μέλαθρον Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α.
• Επαγγελματίες Ιδιώτες (ηλεκτρολόγοι, εργάτες κτλ)

Όλοι οι πιο πάνω φορείς και άτομα συμβάλλουν καταλυτικά στην ομαλή λειτουργία του Σχολειού μας. Ως εκ τούτου μου δίνεται η ευκαιρία να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συνεχή προσπάθεια και συνεισφορά τους κατά τρόπον που η ζωή των παιδιών μας να γίνεται καλύτερη και ποιοτικότερη.